واحد آموزشی بندر ماهشهر- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه آزمون جامع نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/20 | 
به اطلاع دانشجویان دکتری که مجوز شرکت در آزمون جامع نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را گرفته اند، می رساند آزمون روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۳ ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3875.7785.fa
برگشت به اصل مطلب