مدیریت ارتباط با صنعت- اخبار و اطلاعیه‌ها
دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیشرو در زمینه عقد قراردادهای صنعتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/17 | 

🔹 بر اساس گزارش سامانه ساتع (سامانه اجرایی  تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نظر حجم قراردادهای منعقد شده در سامانه مذکور، حائز رتبه اول و از نظر مبلغ پرداختی، حائز رتبه دوم در میان دانشگاه های کشور است.

🟢 این دستاورد ارزشمند را به جامعه دانشگاهی صنعتی امیرکبیر و بخصوص اساتید فعال در زمینه ارتباط با صنعت، تبریک عرض می کنیم.

🔹جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس http://sate.atf.gov.ir/Home.aspx (سامانه ساتع) مراجعه فرمائید.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباط با صنعت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=34.3991.10418.fa
برگشت به اصل مطلب