مدیریت ارتباط با صنعت- اخبار و اطلاعیه‌ها
هماهنگی دفتر بازاریابی دانشگاه برگزار شد بازدید مدیران شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ تهران از برج فناوری دانشگاه امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/22 | 

 
یکی از دلایل بنیادین راه اندازی دفتر بازاریابی و کنترل پروژه فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش شبکه ارتباطات تخصصی و صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از طریق ترویج قابلیت‌ها و دستاوردهای فناورانه و نوآورانه می‌باشد. از این رو با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های صورت پذیرفته توسط دفتر بازاریابی و کنترل پروژه دانشگاه، تعدادی از معاونین و مدیران شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ تهران با بازدید از برج فناوری دانشگاه، ضمن آشنا شدن با دستاورهای شرکت‌های مستقر زمینه همکاری‌های مسترک را بررسی نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباط با صنعت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=34.3991.6634.fa
برگشت به اصل مطلب