مدیریت ارتباط با صنعت- کاریابی
کاریابی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/12 | 
انتخاب و یافتن شغل مناسب دغدغه بسیاری از دانشجویان علی‌الخصوص افرادی که فارغ‌التحصیل شده و یا در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند می‌باشد. دانشگاه در صدد است ضمن هماهنگی با صنایع و ارگان‌های مختلف بتواند از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه افراد توانمند را معرفی نماید، که این مهم از طریق معرفی بازارهای کار از طریق وب سایت کاراوی صورت می‌پذیرد.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباط با صنعت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=34.4043.6870.fa
برگشت به اصل مطلب