مدیریت ارتباط با صنعت- دفتر کنترل پروژه
کنترل پروژه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/19 | 


 سابقه تمامی پروژه‌های منعقد شده میان دانشگاه و واحدهای صنعتی به تدریج در پایگاه داده بخش کنترل پروژه ثبت می‌شود. کارشناسان دفتر موعد زمانی تحویل خدمات و محصولات درج شده در قراردادها و همچنین تعهدات مالی مورد توافق را زیر نظر می‌گیرند و به طرفین قرارداد کمک می‌کنند تا در بهینه‌ترین حالت ممکن فرآیند همکاری را پیگیری نمایند. 


 


 

گزارش فعالیتگزارش فعالیت دفتر کنترل پروژه در یک نگاه
+۱۹۹
تعداد پروژه‌های ثبت شده در پایگاه داده
+۹۴
تعداد قراردادهای در دست پیگیری
+۱۰۰
تعداد مکاتبات انجام شده
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباط با صنعت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=34.4054.6968.fa
برگشت به اصل مطلب