مدیریت ارتباط با صنعت- معرفی دفتر
معرفی دفتر بازاریابی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/18 | 
 

موضوع بازاریابی قابلیت‌ها و خدمات دانشگاه‌ها در میان گستره وسیع مخاطبان این نهاد تولید علم و دانش، اعم از دانشجویان، دولت‌ها، صنایع و.... چه در بعد علمی (مدیریت بازاریابی و تجاری‌سازی فناوری، و چه در بعد عملی بحثی پیچیده و بسیار پر اهمیت است. برقراری ارتباط موثر میان صنایع و دانشگاه همراه یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران علم و فناوری بوده است که به شکل‌گیری مدیریت ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها منجر شده که قطعا یک از رویکرد مثبت در این خصوص به حساب می‌آید. هرچند دانشگاه صنعتی امیرکبیر بنابر نقش پر رنگ خود در جامعه دانشگاهی و تاثیرگذاری در صنایع مختلف هیچگاه به راهکارهای مرسوم اکتفا ننموده و همواره در پی ایجاد ساز و کارهایی نوین و اثربخش‌تر برای بهبود رابطه میان صنایع مختلف و دانشگاه به جهت خلق ارزش بیشتر اقتصادی و اجتماعی بوده است. از این رو در شهریورماه سال ۹۸ و پس از انجام مطالعات علمی و مشورت با نخبگان صنعتی و دانشگاهی، دفتر بازاریابی دانشگاه با هدف ارائه راهکارهای نوین و به روز جهت توسعه همکاری‌های موثر میان صنعت و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ذیل مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه و با هدایت دکتر مهدی مجیدپور (عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر) شروع به فعالیت نمود.

ماموریت سازمانی
توسعه زیر‌ساخت‌های لازم جهت ایجاد ارتباط موثر میان سازمان‌های متقاضی دانش و توانمندی‌های دانشگاه امیرکبیر اعم از قابلیت‌های سخت‌افزاری و انسانی. 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباط با صنعت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=34.4055.6947.fa
برگشت به اصل مطلب