دانشکده مدیریت، علم و فناوری- اخبار
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی­ ارشد پردیس بین ­المللی کیش برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ (بهمن ۹۷)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/15 | 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت، علم و فناوری:
http://aut.ac.ir/find-38.4467.10273.fa.html
برگشت به اصل مطلب