دانشکده مدیریت، علم و فناوری- دوره کارشناسی ارشد آینده پژوهی(MTF)
دوره کارشناسی ارشد آینده پژوهی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/27 | 
این دوره در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت و امروزه به عنوان یکی از معتبرترین و شناخته‌شده ترین دور‌ه‌های عرصه آینده‌پژوهی در ایران محسوب می‌شود. دوره MTF شامل ۱۲ واحد درس اصلی، ۱۲ واحد درس اختیاری، ۶ واحد پایان نامه و ۲ واحد سمینار است. دروس اصلی این دوره عبارتند از : روشهای پیش بینی مطالعات علم و فناوری مدیریت داده کاوی رویکرد سیستمی در آینده‌پژوهی از میان دروس انتخابی می‌توان به آینده‌پژوهی، جامعه و سناریوهای جهانی، برنامه ریزی استراتژیک، آینده‌پژوهی و توسعه پایدار، سیاست گذاری علم و فناوری، ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک فناوری اشاره کرد. تمامی دانشجویان این دوره در صورت رعایت چارچوب‌های قانونی می‌توانند پایان‌نامه (Thesis) را اخذ نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت، علم و فناوری:
http://aut.ac.ir/find-38.4480.9033.fa.html
برگشت به اصل مطلب