دانشکده مدیریت، علم و فناوری- DBA
DBA

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/27 | 
Maastricht School of Management به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مدارس کسب و کار بین المللی در هلند به همراه دانشکده مدیریت، علم وفناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای راه اندازی دوره مشترک دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار DBA اقدام می کنند.
هر دو موسسه با دارا بودن بالاترین سطوح آکادمیک و علمی در حوزه های آموزش، پژوهش و مشاوره، توافقنامه ای را برای ارائه اولین برنامه دکتری حرفه ای کسب و کار DBA در کلاس جهانی در ایران به ویژه مناسب برای صاحبان کسب و کار، کارآفرینان، مدیران ارشد و متخصصان با تجربه امضا کرده اند. کاندیداهای این دوره باید یک یا دوسال تجربه در حوزه¬های صنعتی داشته باشند و همچنین سطح بالایی از دانش کاربردی و تخصصی حوزه های کسب و کار با سوابق اثبات شده داشته باشند.
افراد کاندیدای DBA توسط اساتید راهنمایی از هر دو موسسه برای انجام یک تز کاربردی دکتری راهنمایی خواهند شد که نتیجه تکمیل آن دریافت مدرک DBA از Maastricht School of Management بعد از دفاع موفق از رساله دکترا خواهد بود. الزامات پذیرش و روند پذیرش متقاضیان آن به زودی اعلام خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت، علم و فناوری:
http://aut.ac.ir/find-38.4484.9037.fa.html
برگشت به اصل مطلب