دانشکده مدیریت، علم و فناوری- دوره فرعی اقتصاد (Minor in Economics)
دوره فرعی اقتصاد (Minor in Economics)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/3 | 
*ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اقتصاد روشی برای تفکر است و مهمترین دستاوردی که از مطالعه‌‌ی اقتصاد حاصل می‌شود ‌‌”فکر کردن مانند یک اقتصاددان” است، یعنی توانایی تشخیص عناصر اساسی یک مسئله و یافتن راه حل آن به روشی تحلیلی. این روش تفکر و تحلیل اقتصادی را می توان برای تعداد قابل توجهی از مسائل در زمینه‌‌های بسیار متنوعی به کار برد.
دوره فرعی اقتصاد در پیشرفت حرفه ای دانشجویان کارشناسی  در رشته خودشان و درک بیشتر آنان از پیشرفت‌‌ها و پیچیدگی‌‌های دنیای امروز تأثیر بسیاری دارد و به دانشجویان کمک می کند که منطقی، عقلایی و دقیق‌تر فکر کنند. ازطرفی با توجه به حضور استعدادهای برتر کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تمایل برخی از این دانشجویان به ادامه تحصیل در رشته‌‌های اقتصاد، فایننس(مالی) و کسب وکار؛ وجود این دوره در راهنمایی درست این طیف بسیار اثرگذار خواهد بود.

 دوره فرعی اقتصاد شامل سه درس اجباری اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصادسنجی و دو درس اختیاری ازطیف وسیعی از دروس مانند نظریه بازی، اقتصاد نوآوری، اقتصاد انرژی، اقتصاد سیاسی، بانکداری، اقتصاد بین‌الملل، مالیه بین‌الملل، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری، بازارها و نهادهای مالی،  اقتصاد ایران و مباحث منتخب می‌باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت، علم و فناوری:
http://aut.ac.ir/find-38.4535.9382.fa.html
برگشت به اصل مطلب