دانشکده مهندسی پلیمر- کارگاه پلیمریزاسیون
کارگاه پلیمریزاسیون

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سرپرست: آقای دکتر حدادی اصل
کارشناس : شهرام آزادنیا


آزمایش/ تست ها: سنتز مواد پلیمری

عنوان دستگاهها/ابزار : راکتور تحت فشار بوچی به همراه سیستم کنترل گاز، دستگاه الکتروریسی، گلاوباکس، میکسر IKA ، کوره الکتریکی، آون خلاء، دستگاه آب مقطر گیری و دستگاه UV

خلاصه ای از فعالیتهای کارگاه:
در این کارگاه امکان پلیمریزاسیون در راکتور تحت فشار بوچی فراهم شده است. راکتور تحت فشار تا ۶۰ بار و دما تا C۲۵۰ را داشته و جهت پلیمریزاسیون قابل استفاده است.از جمله آزمونهای پیشنهادی با استفاده از این سیستم، تحت فعالیت کاتالیست است .این تست از تست های رایج در مراکز وابسته پتروشیمی است.ضمناً برای کارگاه دستگاه الکتروریسی که فرایندی است جهت تولید انواع نانو الیاف و میکرو الیاف از محلولهای پلیمری، سرامیکی یا محلولهای سرامیکی یا محلولهای کامپوزیتی متشکل از پلیمر که از طریق مذاب شدن و تزریق روی درام آلومینیومی گردان اعمال می گردد. در روش الکتروریسی از یک منبع تغذیه ولتاژ بالا جهت تولید بار الکتریکی در جریان محلول با مذاب پلیمری استفاده می شود. ضمناً در این کارگاه دستگاه گلاوباکس که یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است و از یک محفظه شیشه ای ایزوله تست جریان گاز بی اثر تشکیل شده است. ضمناً در این کارگاه تجهیزاتی همچون میکسر IKA و کوره تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد و آون خلاء memert و دستگاه آب مقطرگیری و دستگاه UV که کاربرد زیادی در محلولهای پلیمری دارد جهت استفاده دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکتری قرار می گیرد.

میانگین سالانه تعداد دانشجویانی که آموزش می بینند: ۷ نفر  جهت سنتز مواد پلیمری (راکتورها)

میانگین سالانه تعداد تستهای صنعت – خارج دانشگاه: بسته به پروژه های صنعتی تا ۳۰۰ آزمون در سال جهت راکتورها قابل انجام است.

میانگین سالانه تعداد تستهای پژوهشی- دانشجویان دانشگاه :   ۳۰۰ عدد  جهت انجام آزمایش با راکتورها

شماره تماس: ۶۴۵۴۲۴۶۳ ۲۱ ۹۸+
ایمیل:
   azadniaaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پلیمر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=6.2286.2419.fa
برگشت به اصل مطلب