دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- آزمایشگاه زیست محاسباتی
مرکز مطالعات زیست محاسباتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 


سرپرست آزمایشگاه: دکتر فاطمه زارع میرک آباد

با توجه به پیشرفت ژنتیک، پروتئومیکس و تکنولوژی های پردازش اطلاعات، دانش زیست شناسی در سال های اخیر با سرعت حیرت انگیزی رشد کرده است. مقادیر زیاد و پیچیدگی داده های زیستی موجب توسعه ی طراحی الگوریتم هایی برای آنالیز داده ها،  مدل سازی و پیش گویی فرآیند های زیستی شده است. موضوعات مربوط به این محاسبات و متدها در حوزه بیوانفورماتیک قرار می گیرند.

بیوانفورماتیک یک زمینه میان رشته ای برای علوم کامپیوتر و زیست شناسی است. بنابراین نیاز به درک درستی از حوزه های دانش زیست شناسی، شیمی، علوم کامپیوتر، ریاضیات، آمار و احتمال است.

نتیجه حاصل از این علم، کاهش هزینه های آزمایشات تجربی، بهبود و توسعه علم پزشکی و ساخت ابزار های لازم در علوم زیستی و پزشکی است.

برای اطلاعات بیشتر به  http://bioinformatics.aut.ac.ir  مراجعه فرمایید.نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1456.2367.fa
برگشت به اصل مطلب