دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- گروه هندسه
گروه هندسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 

بهروز بیدآباد   مرتضی میرمحمدرضائی   ناصر بروجردیان  

برای اطلاعات بیشتر درباره این گروه به آدرس  http://geometry.aut.ac.ir  مراجعه فرمایید.نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1459.2369.fa
برگشت به اصل مطلب