دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- رویه ها
رویه های مقطع کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | فلوچارت تطبیق واحد زمان فارغ التحصیلی

راهنمای فارغ التحصیلی

رویه جدید تاریخ ۱۶ مرداد برای تطبیق واحد و اصلاح کارنامه در زمان فارغ التحصیلی ( یک فایل zip شده است که شامل ۳ راهنما است)

مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه در خصوص هزینه های آموزشی

سنوات آموزشی مجاز دانشجویان کارشناسی


آیین نامه یکپارچه دوره های تحصیلی (وزارت علوم-۱۳۹۷)
 

خلاصه آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی
 

منشور حقوق دانشجویی
 

قوانین تغییر رشته (ابلاغیه ۲۵-۲-۱۴۰۰)

آئین نامه شرایط مهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی

رویه ثبت نام، تصویب و دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی

رویه تعریف یا اصلاح برنامه درسی

ادعا و تکدرس

مرخصی تحصیلی

فرمت تهیه گزارش کارآموزی

بعضی اطلاعات مربوط به پروژه

گواهی اشتغال به تحصیل

معافیت تحصیلی

فرم خروج از کشور

جدول زمان بندی مراحل اجرایی دوره کارورزانه Co-op


مراحل اجرایی دوره کارشناسی کارورزانه (Co-op) آموزش- اشتغال

درخواست دانشجو برای دوره کارشناسی کارورزانه (Co-op) آموزش- اشتغال

گزارش استاد رابط صنعتی برای دوره کارشناسی کارورزانه (Co-op) آموزش- اشتغال

مراحل انجام ثبت دوره کارشناسی کارورزانه (Co-op) آموزش- اشتغال


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.1540.2357.fa
برگشت به اصل مطلب