دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- سیلابس رشته ریاضیات و کاربردها مصوبه وزارت علوم
سیلابس رشته ریاضیات و کاربردها مصوبه وزارت علوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/19 | 

برای دیدن سیلابس رشته کارشناسی ریاضیات و کاربردها مصوبه وزارت علوم سال ۹۹ برروی لینک زیر کلیک کنید:

 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=7.4248.7770.fa
برگشت به اصل مطلب