دانشکده مهندسی صنایع- تلفن افراد هیئت علمی
هیئت علمی دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره ۶۴۵۴ را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.1995.1612.fa
برگشت به اصل مطلب