دانشکده مهندسی صنایع- تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سحرخواجه سعیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
 کارشناسی ارشد

موضوع: مسئله زمانبندی پروژه با درنظر گرفتن منابع محدود و فعالیت‌های جایگزین
 استاد راهنما:دکتر مریم اشرفی
دکتر سیدحسن قدسی‌پور
داور داخلی:دکتر سید محمد تقی فاطمی قمی
داور خارجی :دکتر سیامک نوری
 زمان:شنبه ۲۶/۱۱/۱۳۹۸-۱۰:۴۵
محل برگزاری: دانشکده مهندسی صنایع- اتاق شورا طبقه ششم
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.726.3080.fa
برگشت به اصل مطلب