موفقیت دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک در مرحله نهایی از بیست و ششمین دوره المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۸/۱۶
ثبت‌نام اینترنتی پذیرش در مقطع کارشناسی‌ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ویژه دانشجویان کارشناسی امیرکبیری و سایر دانشگاه‌ها
۱۴۰۰/۸/۱۲
برگزیده شدن طرح پژوهشی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فراخوان صندوق علمی راه ابریشم
۱۴۰۰/۸/۱۱
قابل توجه دانشجویان ثبت نامی در دروس کارگاه عمومی و کارگاه ماشین ابزارانیورسال ۱ نیمسال اول  ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۲۵
اطلاعیه نحوه برگزاری آزمون های پایانی نیمسال اول ۱۴۰۰  
۱۴۰۰/۱۰/۱۱
نکات تکمیلی درخصوص ثبت نام اولیه نیمسال دوم ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۱۱
اطلاعیه زمان‌بندی ثبت نام اولیه  دانشجویان کارشناسی (نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
۱۴۰۰/۱۰/۷
ثبت نام اولیه برای نیمسال دوم ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۷
راهنمای حذف اضطراری
۱۴۰۰/۹/۳۰
حذف اضطراری نیمسال اول ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۹/۳۰
برنامه بازدید از دانشکده مهندسی مکانیک، تکمیل پرونده ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی
۱۴۰۰/۹/۲۴
قابل توجه کلیه دانشجویان ثبت نامی در دروس عملی نیمسال اول ۱۴۰۰   اطلاعیه شماره ۱:
۱۴۰۰/۸/۲۹
زمان بندی و نحوه برگزاری آزمون های دروس سرویس دانشکده ریاضی:
۱۴۰۰/۸/۱۶
اطلاعیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۸/۹
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید
۱۴۰۰/۸/۴
معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد مکاترونیک
۱۴۰۰/۸/۴
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۸/۳
راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰
۱۴۰۰/۸/۳