*رشته ­های اعلام شده:  فیزیک و م انرژی، م عمران و محیط زیست،م صنایع و سیستم­های مدیریت، م مکانیک، م معدن، م دریا، م پلیمر، م نفت، مدیریت و علم و فناوری ...
۱۴۰۰/۱۱/۱
*رشته ­های اعلام شده:  فیزیک و م انرژی، م عمران و محیط زیست،م صنایع و سیستم­های مدیریت، م مکانیک، م معدن، م دریا، م پلیمر، م نفت، مدیریت و علم و فناوری ...
۱۴۰۰/۱۱/۱