2020/09/26
2020/09/26
2020/09/26
بدینوسیله به اطلاع می رساند که مشکل نمایش کلاسهای ضبط شده در سامانه بیگبلوباتن رفع شده و کلیه کلاسهایی که طی هفته گذشته تا دیروز برگزار ...
به اطلاع اساتید محترم می رساند که یک کارگاه آموزشی کار با سامانه نیما روز چهارشنبه 9 مهرماه ساعت 12- 10:30 برگزار می شود.
ایجاد جلسه مجازی BigBlueButton برای دروس
بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم میرساند که جهت جلوگیری از مشکلات پهنای باند و اختلال در کلاس های بیگبلوباتن، در ابتدای شروع کلاس دسترسی تمام دانشجویان ...