درباره اداره

 | تاریخ ارسال: 1401/3/23 | 
امروزه از نیروی انسانی در مجموعه ها به عنوان سرمایه انسانی یاد می شود و با پیشرفت جوامع اهمیت و ارزش این سرمایه نیز بیش از پیش آشکار شده است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر کشور توجه ویژه ای به این سرمایه داشته و همه اعضای هیات علمی و کارکنان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر را به مکانی عالی برای کار تبدیل کرده اند، جایی که تحقیقات و پیشینه علمی آن، تجربه ای منحصر به فرد برای دانشجویان و جامعه به عنوان مخاطبین اصلی خود به یادگار گذاشته است.
اداره منابع انسانی، متعهد است که به تمام اعضای هیئت علمی و کارکنان خدماتی را ارائه دهد که به تحقق ماموریت‌های اصلی دانشگاه یعنی ارتقای آموزش، تحقیقات، فناوری و نوآوری کمک نماید. ما در اداره منابع انسانی معتقدیم که مشارکت کارکنان در ماموریت و چشم انداز دانشگاه برای دستیابی به اهدافش ضروری است. در نتیجه اهداف و ماموریت‌های دانشگاه را جدی می گیریم و همیشه برای برتری در ارائه خدمات با کیفیت منابع انسانی تلاش می‌کنیم. 
اداره منابع انسانی با این رویکرد به انجام وظایف و تکالیف محوله در زمینه تامین، استفاده، پرورش، حفظ و صیانت نیروی انسانی دانشگاه می‌پردازد. وظایف و تکالیفی که در این خصوص به این اداره محول شده عبارتند از:
- انجام مطالعات لازم و مشارکت در تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و یا رویه های مرتبط با ساماندهی، جذب، نگهداری و توسعه توانمندی نیروی انسانی در چارچوب قوانین و مقررات 
- انجام مطالعات لازم جهت غنی سازی مشاغل و تدوین برنامه های مناسب ارتقاء شغلی 
- اصلاح و بهبود روشها و فرآیندهای کاری و  همکاری و مشارکت در خصوص مکانیزه نمودن فرآیندها
- تدوین برنامه، اجرا و برگزاری انواع دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان و مدیران در چارچوب برنامه های توسعه منابع انسانی
- فراهم سازی زمینه های مشارکت و ارتقاء خلاقیت و نوآوری کارکنان
- طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
- تهیه گزارش ها و آمارهای مورد نیاز مرتبط با منابع انسانی حسب نیاز مقامات مافوق
- نظارت بر انجام امور تشکیلاتی و پیشنهاد در مورد حذف یا ایجاد پستهای سازمانی و ارائه آن به هیأت اجرایی، کمیسیون دائمی هیأت امناء و هیأت امناء