دانشگاه‌های جعلی

 | تاریخ ارسال: 1402/5/8 | 
۲۱ موسسه ساختگی و غیر رسمی که برخلاف قانون UGC فعالیت می‌کنند به عنوان دانشگاه‌های جعلی اعلام گردیده و صلاحیت اعطا نمودن هیچ مدرک تحصیلی را ندارند. UGC یک تارنما به نشانی https://www.ugc.gov.in/page/Fake-Universities.aspx را که حاوی فهرست به‌روز شده دانشگاه‌های جعلی می‌باشند، ارائه نموده است. مدرک/ریزنمرات این دانشگاه‌های جعلی برای گواهی/آپوستیل مورد قبول وزارت امور خارجه، دهلی نو نمی‌باشد.