اعضا هیئت علمی مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 

اعضا هیئت علمی مهندسی مکانیک

ردیف نام و نام خانوداگی ش. تلفن ش.اتاق زمینه تخصصی مرتبه علمی ایمیل
1 آرزو بهروز ۳۴۵۴ 757 ساخت و تولید استاد arezooaut.ac.ir
2 آقا میر سلیم مصطفی ۳۴۰۷ 795 تبدیل انرژی استادیار mirsalimcsr.ir
3 احمدپور علی 3459 767 تبدیل انرژی استادیار ali.ahmadpouraut.ac.ir
4 احمدی نجف آبادی مهدی ۳۴۳۱ 773 ساخت و تولید دانشیار ahmadinaut.ac.ir
5 اخلاقی مهدی     طراحی کاربردی استاد- بازنشسته makhlagiaut.ac.ir
6 ادیبی حامد 3441 759 ساخت و تولید استادیار hadibiaut.ac.ir
7 اسلامی محمد رضا ۳۴۱۶ 775 طراحی کاربردی استاد eslamiaut.ac.ir
8 امانی احسان 3404 788 تبدیل انرژی استادیار eamaniaut.ac.ir
9 اوحدی همدانی عبدالرضا ۳۴۸۴ 876 مکاترونیک استاد a_r_ohadiaut.ac.ir
10 بختیاری‌نژاد فیروز ۳۴۱۷   طراحی کاربردی استاد- بازنشسته baktiariaut.ac.ir
11 بهزاد بقاپور 3499 772 تبدیل انرژی استادیار b.baghapouraut.ac.ir
12 برازنده فرشاد ۳۴۴۲ 781 ساخت و تولید دانشیار fbarazandehaut.ac.ir
13 بصیرت تبریزی حسن ۳۴۵۵   تبدیل انرژی استاد- بازنشسته hbasirataut.ac.ir
14 بهرامی محسن ۳۴۵۷ 871 طراحی کاربردی استاد mbahramiaut.ac.ir
15 بهمن‌پور داوود ۳۴۲۹   طراحی کاربردی مربی- بازنشسته dbahmanaut.ac.ir
16 بیگلری فریدرضا ۳۴۳۴ 762 ساخت و تولید دانشیار biglariaut.ac.ir
17 تقوایی پور افشین 3418 785 طراحی کاربردی استادیار ataghvaeiaut.ac.ir
18 جلیل‌ثانی فاطمه ۳۴۱۱ 770 طراحی کاربردی مربی jalilsanaut.ac.ir
19 حاج محمدی محمدرضا 3427 789 تبدیل انرژی استادیار Hajmohammadiaut.ac.ir
20 حسینی ابرده سیدرضا ۳۴۳۳ 765 تبدیل انرژی استاد-بازنشسته hoseiniraut.ac.ir
21 حیرانی نوبری محمدرضا ۳۴۱۲ 769 تبدیل انرژی استاد mrnobariaut.ac.ir
22 علیرضا حاجی قاسم     تبدیل انرژی استادیار a.hadjighasemaut.ac.ir
23 خواجه زاده محسن 3446 756 ساخت و تولید استادیار mo.khajehzadehaut.ac.ir
24 بهمن خستو       استاد-بازنشسته khastooaut.ac.ir
25 دامنگیر ابراهیم ۳۴۵۲   تبدیل انرژی استادیار- بازنشسته damangiraut.ac.ir
26 دانش پژوه میترا ۳۴۱۴   طراحی کاربردی استادیار daneshmaut.ac.ir
27 رازفر محمد رضا ۳۴۵۸ 851 ساخت و تولید استاد razfaraut.ac.ir
28 رحیم زاده حسن ۳۴۲۰ 853 تبدیل انرژی استاد rahimzadaut.ac.ir
29 رحیمی عبدالرضا ۳۴۵۲ 856 ساخت و تولید دانشیار rahimiaut.ac.ir
30 رضائیان محسن ۳۴۷۰ 776 طراحی کاربردی استادیار rezaeianaut.ac.ir
31 رضاعی سید مهدی ۳۴۴۵ 771 ساخت و تولید استاد smrezaeiaut.ac.ir
32 ستاری فر ایرج ۳۴۲۶ 862 ساخت و تولید دانشیار sattariaut.ac.ir
33 شاکری محمود ۳۴۳۲ 755 طراحی کاربردی استاد-بازنشسته shakeriaut.ac.ir
34 صادقی محمد علی     طراحی کاربردی استادیار- بازنشسته asadeghiaut.ac.ir
35 صالحی منوچهر ۳۴۴۷ 859 طراحی کاربردی استاد msalehiaut.ac.ir
36 صدوق ونینی سیدعلی ۳۴۵۰ 778 طراحی کاربردی استاد sadoughaut.ac.ir
37 صدیقی مجتبی ۳۴۴۸ 863 طراحی کاربردی استاد mojtabaaut.ac.ir
38 صفار اول مجید ۳۴۲۳ 865 تبدیل انرژی استاد mavvalaut.ac.ir
39 عباسی عباس ۳۴۲۵ 867 تبدیل انرژی استاد abbassiaut.ac.ir
40 عبدالله امیر ۳۴۱۹ 766 ساخت و تولید دانشیار amirahaut.ac.ir
41 علیزاده وقاصلو یونس ۳۴۲۴ 750 طراحی کاربردی دانشیار alizadehaut.ac.ir
42 علی عظیمی 3462   طراحی کاربردی استادیار aliazimiaut.ac.ir
43 غفاری راد حامد 3422 779 ساخت و تولید استادیار Ghafariradaut.ac.ir
44 غفاری سعادت محمدحسن     طراحی کاربردی دانشیار ghaffariaut.ac.ir
45 فریبرز شهریار ۳۴۶۰ 777 طراحی کاربردی استاد fariborzaut.ac.ir
46 فریبرزی ناصر ۳۴۲۸ 616 طراحی کاربردی مربی fariborziaut.ac.ir
47 فلاحی آرزودار علیرضا ۳۴۵۳ 870 ساخت و تولید دانشیار afallahiaut.ac.ir
48 کبگانیان منصور ۳۴۵۶ 763 طراحی کاربردی استاد kabganaut.ac.ir
49 کرمانی محمد جعفر ۳۴۲۱ 764 تبدیل انرژی استاد mkermaniaut.ac.ir
50 کمالی ایگلی علی ۳۴۴۳ 783 طراحی کاربردی استادیار alikamalieaut.ac.ir
51 طه گودرزی 3435 748 طراحی کاربردی استادیار tgoudarziaut.ac.ir
52 محمدی اقدم محمد ۳۴۲۹ 869 طراحی کاربردی استاد aghdamaut.ac.ir
53 ملائی داریانی بیژن ۳۴۱۳ 855 ساخت و تولید استاد darianiaut.ac.ir
54 منتظرین نادر 3415 857 تبدیل انرژی استاد mntzrnaut.ac.ir
55 نادران طحان حمید ۳۴۴۰ 746 تبدیل انرژی استادیار hnaderanaut.ac.ir
56 نراقی مهیار ۳۴۴۹ 753 طراحی کاربردی دانشیار naraghiaut.ac.ir
57 نور آذر خشگناب سید سلمان ۳۴۵۱ 786 تبدیل انرژی استاد icpaut.ac.ir
 
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 6402 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر