چهار قانونی که دنیا را می‌گرداند

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 

معرفی کتاب : 
در میان صدها قانونی که جهان را توصیف می کنند، توانایی زیاد برخی از آن ها از نظر پنهان مانده است. آن ها قانون های ترمودینامیک هستند، که ویژگی های انرژی و نحوه تبدیل آن ها را به یکدیگر را بیان می کنند. این قوانین توانا چهار عدد هستند که شماره گذاری آن به طور نامناسبی از صفر شروع می شود و به عدد سه ختم می شود. کتاب پیش رو دارای متنی مناسب برای توصیف کیفی این اصول است که با قلمی ساده به توجیه پدیده های پیچیده پرداخته است.
CAPTCHA