علی اکبر عبداله زاده
دانشیار
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی مکانیک سنگ

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
abdzadaut.ac.ir
شماره تماس:
02164545581
h-index (Scopus):
10
ارجاعات (Scopus):
299