مهدی احمدی نجف آبادی
دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ahmadinaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
25
ارجاعات (Scopus):
1627