بهروز کریمی
استاد
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی تولید صنعتی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
b.karimiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
39
ارجاعات (Scopus):
4736