حمزه بیرانوند
استادیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
beyranvandaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
822