داریوش رضائی اوچبلاغ
دانشیار
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ddrezaeyaut.ac.ir
شماره تماس:
021-64545270
h-index (Scopus):
11
ارجاعات (Scopus):
421