یوسف رفیعی
استادیار
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مخازن هیدروکربوری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
y.rafieiaut.ac.ir
شماره تماس:
00982164545183
h-index (Scopus):
0
ارجاعات (Scopus):
0