بهزاد بقاپور
استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
b.baghapouraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
74