شهریار فری برز
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
fariborzaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
778