غلامحسین ریاحی دهکردی
دانشیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
gholamaut.ac.ir
شماره تماس:
02164543320
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
1455