حسام مکی
استادیار
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hmakkiaut.ac.ir
شماره تماس:
+98 21 64542434
h-index (Scopus):
7
ارجاعات (Scopus):
95