ایمان فرح بخش
استادیار
دانشکده مهندسی دریا
گروه آموزشی مهندسی هیدرومکانیک و سیستم های رانش

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
i.farahbakhshaut.ac.ir
شماره تماس:
07633625241
h-index (Scopus):
4
ارجاعات (Scopus):
38