داود ایرجی
استادیار
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
irajiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
11
ارجاعات (Scopus):
390