جمال شهرابی
استادیار
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
jamalshahrabiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
762