امیر کلباسی
استادیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
kalbasiaut.ac.ir
شماره تماس:
64545114
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
64