منوچهر خراسانی
استادیار
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع رنگ

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
khorasani.maut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
339