کورش منوچهری کلانتری
استادیار
واحد دانشگاهی گرمسار
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
kmanochehriaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):