لیلا ناجی
دانشیار
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
leilanajiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
19
ارجاعات (Scopus):
1211