مجید عطایی پور
دانشیار
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
map60aut.ac.ir
شماره تماس:
64542952
h-index (Scopus):
11
ارجاعات (Scopus):
463