جواد شکرالهی مغانی
دانشیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
moghaniaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
932