مجتبی صدیقی
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mojtabaaut.ac.ir
شماره تماس:
+98-21-64543448
h-index (Scopus):
37
ارجاعات (Scopus):
4418