حسن رحیم زاده
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
rahimzadaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
14
ارجاعات (Scopus):
603