بهرام رضائی
استاد
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
rezaiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
25
ارجاعات (Scopus):
1789