مهدی سبزه پرور
دانشیار
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sabzehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
8
ارجاعات (Scopus):
169