سعید ستایشی
دانشیار
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی مهندسی هسته‌ای

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
setayeshaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
22
ارجاعات (Scopus):
1729