حمیدرضا شهریاری کاه کشی
استادیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی هوش مصنوعی و رباتیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
shahriariaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
157