طه حسین حجازی
استادیار
واحد دانشگاهی گرمسار
گروه آموزشی مهندسی صنایع و عمران

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
t.h.hejaziaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
13
ارجاعات (Scopus):
792